preloadingpreloadingpreloading

Új verseny szabályok 2013-tól

 

A szabályokról részletesen:

Egy bíró a szőnyegen

Az új rendszerben egy bíró áll a szőnyegen, egy a szőnyegen kívül az asztalnál, közösen a bizottsági taggal (EJU BB), és a video segítségével segítik a szőnyegbíró munkáját. Ennek megfelelően a jövőben kevesebb bírót küldenek majd a versenyekre. Párizsba szőnyegenként 5 bíró lesz, Barcos később 4 bírót szeretne, de az EJU BB emelné 7 főre. A gyakorlatban a szőnyegbíró ítél. Ha a video rendszert figyelők szerint lényeges eltérés van az ítélet és a valós történés között, akkor közbeavatkoznak a fülhallgatón keresztül. Ha nem lényeges az eltérés, akkor helyben hagyják az ítéletet. Fontos, hogy az olyan esetekben, ahol a három bíró nem 100 %-ban biztos a döntésben (pl: direkt hansoku make, híd helyzet), akkor ne léptessék le a versenyzőt.

Elhangzott az is, hogy az IJF kialakít az „A” bírókból három csoportot. Az első csoport lesz az, amelyik a VB-kre, Grand Slam-ekre, Grand-Prix-ekre és Mastersekre lesz beosztva. A többi csoportnak biztosított versenyek még nem kerültek ismertetésre. A csoportok átjárhatók az IJF által meghatározott időközönként.

Az még nem derült ki, hogy pontosan hány kamerát kell alkalmazni. Ez a versenyek nagyságától függ, de biztos vagyok benne, hogy a felnőtt EB-re legalább két kamerával kell készülnünk szőnyegenként.

Technikák értékelése:

Az ippon és a waza-ari között éles határt kell húzni. Nem lehet ippont adni akkor, ha a dobás lassú, az uke gördül a hátára, nincs tényleges nagy erejű becsapódás, illetve nem teljesen a hátára érkezik.

Kisebb dobások esetében szintén csak akkor értékelhető az (yuko), ha az uke egyértelműen az oldalára érkezik. Ebben volt egy kis vita, mert néhány esetben nehezen volt magyarázható egy látványos dobás esetében, hogy miért nem ér semmit. Több támpont is segíthet a megítélésben. Az oldalra érkezés esetében a lényeg a felsőtesten van. Ha már az uke a karjával kitámaszt, vagy ha a törzs hasi oldala van közelebb a szőnyeghez, akkor nem lehet értékelni.

Híd pozíció: Nem került elemzésre. Érdekes lett volna, hogy a nem teljes hidak esetében mi a megítélés, de a kérdésre csak kitérő választ kaptunk, valószínű azért, mert még az IJF sem alakított ki határozott álláspontot. Amire számítani lehet, hogy a közeljövőben a hidalásba esések nagy része ipponnal lesz díjazva. Itt is érvényes, hogy a három bírónak teljesen biztosnak kell lennie a híd helyzet létrejöttében, ahhoz, hogy a tényleges leérkezéstől függetlenül ippont adjon.

Büntetések: A lényeg, hogy a büntetések a túloldalon nem jelennek meg pontként. Viszont a 4. shido ippont ér a másik versenyzőnek. A mérkőzés végén, ha az akció pontokban nincs különbség, akkor az veszít, akinek több büntetése van. Ha ez is egyenlő, akkor golden score küzdelem kezdődik, és az első pont, vagy első intés dönt.

További kérdést vetett fel, hogy körmérkőzés és csapatverseny esetén, hány ponttal számoljuk a büntetéssel megnyert mérkőzést. Ebben az esetben 1-3 shido-ig 1 technikai pont, a 4. shido esetén 10 technikai pont kerül bejegyzésre.

Shidoval büntetendő:

Nagyon fontos szabályváltozás, mert döntően befolyásolja a versenyzés taktikai elemeit, illetve az alkalmazható technikák körét! Várhatóan az első időszakban nagyon sok shido lesz kiosztva, több mérkőzés leléptetéssel fog véget érni. Ezt ki lehet használni versenyzőinknek, de ha nem készülnek fel rá, akkor károsan is érintheti őket.

Első és legfontosabb, hogy azonnal törekedni kell a kétkezes szabályos fogásra. Szabályos az öv felett, bal kézzel az ellenfél jobb, jobb kézzel az ellenfél bal oldalán. A ruhaujj fogása két kézzel nem tilos, ha az nem csak az ellenfél blokkolását szolgálja.

Shido jár (függetlenül attól, hogy utána indít-e dobást):

 • valaki nem akar fogni, illetve nem engedi ellenfelét fogni;
 • ha medve-átkarolást (bear hug) alkalmaz (azonnal büntetendő, nincs már első matte). Ez viszont alkalmazható, ha tori fogásból kezdeményez átkarolást. A mattéval várni kell akkor, ha az ellenfél kontrát indít, mert ha érvényes, azt kell megadni;
 • két kézzel fogást bont (de a még nem fogó, levegőben lévő kart meg lehet ragadni,illetve hajtóka fogással mehet a bontás);
 • egy kézzel bont fogást, de abból nem indít, hanem újra ismétlődően bontja az ellenfél fogását;
 • ha a hajtókát eltakarja, elhúzza;
 • ha az ellenfél fogását leüti;
 • ha az ellenfél fogását lerúgja;
 • ha az ellenfél fogását lábbal lefejti.

Shido jár, ha azonnali dobásindítás nélkül:

 • Nem szabályos normál fogással fog;
 • egyik kart hátra viszi, hogy ne tudjon az ellenfél fogni;
 • ha egy oldalra fog;
 • ha keresztbe fog;
 • ha keresztbe kart lezár (itt hiába fordul be, ha nem tud egyensúlyvesztést elérni, akkor először matte, másodszor már büntetve lesz). (ennek oka, hogy az uke ebben a helyzetben kiszolgáltatott, mert lábra már nem támadhat);
 • ha az ellenfél az uke egyik karját fogva kifordítja őt oldalt helyzetbe, és úgy tologatja;
 • ha ellenfelet normál fogással rögzíti (betöri), de nem indít belőle dobást, vagy csak dobásszándék nélkül lábra támadgat (rugdos). Ellenfél eddig ebből támadhatta a lábat, most semmi lehetősége nincs szabadulni;
 • övet fog. Ha egy csípő dobásnál az öv alá csúszik a kéz, az nem szabálytalan. A kabát öv alá eső részét csak akkor szabad fogni, ha az kicsúszott az övből. Egyéb esetben, vagy ha a tori szándékosan kirántja az övből, akkor büntetendő..

Mivel néhány esetben új karjelzésre lesz szükség, a bíró érthetően, egyszerűen mutassa a shido okát.

Hansoku-make-val büntetendő:

A lábfogás esetén megszűnik annak lehetősége, hogy kombinációként, kontraként alkalmazható legyen. Álló küzdelemben el kell felejteni a lábra nyúlást, mert leléptetés jár érte.

Kivételt képez, ha tori mindkét kézzel szabályosan fog, és úgy támad lábat, hogy közben sem engedi el a fogást. (Pl: Kata guruma úgy, hogy tori két kézzel fogja uke mindkét karját, és könyökkel közben emelő mozgást végezhet láb között. Pl2: Kouchi maki komi úgy, hogy tori azzal a könyökkel zárja uke lábát, amelyik kezével fogja uke hajtókáját, vagy karját.)

Természetesen, ha csípő dobásnál a kéz öv alá csúszik, az nem szabálytalan!

Vitát generált az az eset, ha a földre érkező ellenfelet lábra nyúlva forgatom át. Itt a versenyzőnek egyértelművé kell tennie, hogy a lábra nyúlás már egy földharcba való átmenet. Ezt úgy tudja megtenni, hogy elfelejti azt a reflexet, hogy ilyenkor egyszerűen a hátára forgatja az ukét dobás szándékkal. Először blokkolni kell az ellenfél dobását, aztán egy fojtásra nyúlással, vagy karrögzítéssel már lehet kezdeni állásból is földharc akciót.

Nagyon jó példa volt a fejenát-dobás, amikor tilos a dobás közben a láb megfogásával blokkolni a dobást, de ha már blokkolt az uke testtel, lenyúlhat a lábért és félre húzhatja azt a földharc technika előkészítéseként.

Természetesen, a rövid idejű, véletlen lábra nyúlások általában nem lesznek büntetve, de kerülni kell az ilyet.

A kitámasztás viszont tilos, vagyis nem lehet kitámasztással, kapaszkodással blokkolni tori lábát.

Ha uke fog lábra, és tori sikeresen dob (ne matézz bele!), akkor ippon érték esetén a dobást kell megadni, ha kisebb, mint ippon, akkor a leléptetést.

Leszorítás:

A leszorítás ideje csökken:

20 mp ippon

15 mp waza ari

10 mp yuko

A leszorítás, és a megkezdett karfeszítés és fojtás nem ér véget, ha a versenyzők elhagyják az érvényes szőnyegfelületet. Ez okozhat gondot, ha kicsi a biztonsági zóna, de nem biztos, mivel innentől kezdve nem lesz semmi értelme a szőnyegről kimenekülni.

Az ifi korosztályban újra megengedett lesz a karfeszítés. Nemzetközi mezőnyben nem tesznek különbséget az ifik és idősebbek között azzal, hogy kopogás előtt megadnák az ippont, ha az eredményesség kitűnik, ezért időben kell feladni a küzdelmet!

A mérlegelés előző nap lesz minden korosztályban (ifi, junior, u23, felnőtt), de másnap az első judogi kontrollnál ruhában is mérlegre kell állni azért, hogy az IJF adatokat gyűjtsön a hatásvizsgálathoz. Később ennek alapján két eljárás közül fognak választani: vagy újra a verseny napján lesz mérlegelés, vagy helyben hagyják az előző napi mérést, de megállapítanak súlycsoportonként egy súlyhatárt, amit a másnapi versenyen sem lehet meghaladni.

Meghajlás:

Az IJF kéri az edzőket és a versenyzőket, hogy a versenyzők ezentúl a szőnyegre való belépés előtt egyszerre, egymás felé hajoljanak meg, illetve a küzdelem előtt nem fogjanak kezet, mert nem illik bele a judo szellemiségébe. Természetesen a kezet fogó versenyzőket nem kell megbüntetni, csak együttműködést kérnek.

Golden score:

A golden score ideje nem lesz meghatározva. Ez a küzdelem addig tart, amíg nem kerül pont, vagy büntetés a táblára. A hantei megszűnik.

Az eredményjelző programot az IJF minden szövetség számára biztosítja. 

Javaslat

Egyértelműen nőtt az edzők befolyása a szabályváltozásokkal kapcsolatban. Javasoljuk, hogy minden ilyen továbbképzésre legalább egy „top” edző is kiutazzon, és ott képviselje az MJSZ-t, mert csak így érvényesíthetjük saját érdekeinket.

Hazai alkalmazás

Javasoljuk továbbá, hogy Magyarországon minél előbb, és minél határozottabban vezessük be a szabályokat, hogy versenyzőink és edzőink a lehető legsikeresebben álljanak át az új helyzetre.

Néhány speciális alkalmazás azonban szükséges a fokozatosság biztosítása miatt, illetve a hazai terem adottságok miatt. Ezek a következők: 

A januári versenyeken, illetve minden korosztály első idei versenyén 10.30-tól a bíróknak, 11.00-tól a versenyzőknek és edzőknek egy 30 perces gyors tájékoztatást kell adni az új szabályokról. 

A lábfogás esetén minden esetben csak shido büntetést alkalmazunk (később ezt javasoljuk szigorítani, és a második esetet már hansoku-make-val büntetni, mert a versenyzőkben kialakulhat egy biztonságérzet, és esetleg kísérletezni fognak a lábfogással, mivel úgyis csak shido jár érte itthon). 

A híd helyzet megítélése: Ippont kell adni, ha a versenyző hídba esik. Ez azt jelenti, hogy ha teljesen a hátára esett (eddig waza arit, vagy ippont ért), akkor függetlenül attól, hogy az egyik lábán, vagy mindkettőn támaszkodik, ippon. Ha kicsavarodik és inkább az oldalára érkezne hidalás nélkül (eddig yuko volt), akkor yuko. 

Leszorítás esetén, ha kimennek a szőnyegről, és a teljes szőnyegfelületet elhagynák, akkor még előtte a bíró sono-mama-t mond, a három bíró megjegyzi a helyzetet, felállítják őket, beküldik a szőnyeg közepére, és ott újból visszahelyezik a leszorítás helyzetébe és innen folytatják a leszorítást yoshi-val. Fojtás és karfeszítés esetén matte és állásból folytatódik a küzdelem. Ha a leszorítás, vagy fojtás, karfeszítés a másik szőnyeg felé halad, és ott küzdelem van, akkor a másik szőnyegen a megfelelő időben megállítják a küzdelmet, a balesetveszély elkerülése érdekében.

A felnőtt versenyeken 2 kg súlykedvezmény van a mérlegelésnél (alacsonyabb korosztályban döntés később).

A golden score ideje nincs meghatározva. Ez diák és serdülő korosztályban átgondolandó. Addig tart a GS küzdelem, amíg nincs döntés.

------------------------------------